Warsztaty zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi na terenie RP.